مزون صدف جامه (مزون متین)دوخت انواع لباس و چادر | دوخت از ما، پارچه از شما